Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Οροι Χρήσης

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης ( εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα Accu-Chek® ("Ιστοσελίδα") η οποία βρίσκεται στο accu-chek.gr. Παρακαλούμε διαβάστε και ελέγξτε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας.


Η Roche Diabetes Care, Inc ("Roche") κατέχει, συντηρεί και χρηματοδοτεί την παρούσα Ιστοσελίδα. Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της Roche και δύναται να προστατεύονται από διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, και άλλων νόμων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή και εν γένει δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.


Η Roche διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε κατά διαστήματα αυτούς τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η από πλευράς σας συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις, ισοδυναμεί με εκ μέρους σας συμφωνία με αυτές τις αλλαγές ή τροποποιήσεις.


Η Roche έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτό την Ιστοσελίδα. Εντούτοις:
ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η ROCHE ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ , ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ . ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ROCHE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΔΙΑΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ή ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ» ΜΕ ΑΥΤΗΝ. Η ROCHE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.


ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΥΤΕ Η ROCHE ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ , ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, Ή ΛΑΘΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ή ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ROCHE ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.


Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το προϊόν, που περιέχονται και αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ή που περιέχονται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη μορφή επικοινωνίας που ελήφθη από εσάς ως απάντηση σε ένα opt-in εγγραφής από αυτή την ιστοσελίδα είναι γενικής φύσεως και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ιστοσελίδα δεν έχει σκοπό να παρέχει ιατρική συμβουλή ή να θεωρείται αξιόπιστη για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Επιδιώξτε πάντα τις συμβουλές του ιατρού ή άλλου επαγγελματία υγειονομικής φροντίδας σχετικά με οποιεσδήποτε ιατρικές ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Μην αγνοείτε τις ιατρικές συμβουλές ή μην καθυστερείτε τη λήψη ιατρικής συμβουλής βασιζόμενοι σε πληροφορίες που περιέχονται και αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα


Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Roche δεν ελέγχει, δεν είναι υπεύθυνη, και απεκδύεται ρητά κάθε ευθύνης για ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν σε σχέση με το περιεχόμενο, τις πρακτικές ή τα πρότυπα αυτών των δικτυακών τόπων των τρίτων. Συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου τρίτων δεν υπονοεί υπόδειξη ή έγκριση από τη Roche. Η χρήση των ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης που διέπουν τις εν λόγω ιστοσελίδες των τρίτων.


Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλετε στη Roche μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνείτε να μην υποβάλλετε ή μεταδίδετε υλικό που είναι παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή βλάσφημο. Επίσης, συμφωνείτε να μην ανεβάσετε (upload), e-mail ή μεταδόσετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε υλικό είναι ανασταλτικό για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απεσταλμένο από εσάς περιλαμβάνει πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα ή παρενέργειες για μια ιατρική συσκευή, η Roche μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.


Σας συστήνουμε να αναφέρετε αρνητικές παρενέργειες ή ανεπιθύμητα συμβάντα στον ΕΟΦ. Επισκεφθείτε www.eof.gr ή καλέστε 213 2040 000.


Εκτός από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, οι πληροφορίες που υποβάλλετε στη Roche μέσω αυτής της ιστοσελίδας παρέχονται από εσάς χωρίς κόστος, δωρεάν και δεν είναι εμπιστευτικές. Η Roche είναι ελεύθερη να αναπαράγει, χρησιμοποιήσει, αποκαλύψει και να μεταφέρει τις πληροφορίες σε άλλους, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς άδεια ή πληρωμή. Η Roche μπορεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή άλλες τεχνικές που περιέχονται σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για οποιονδήποτε σκοπό.


Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, μπορεί εσείς να υποβάλετε ή μπορεί η Roche να συγκεντρώσει ορισμένες περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση της ιστοσελίδας. Υπό την αίρεση των οριζομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Roche μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας και της προώθησης αγαθών

 

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδος. Αυτό το Site μπορεί να περιέχει στοιχεία του προϊόντος ή πληροφορίες οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες ή έγκυρες στη χώρα κατοικίας σας διαφορετική της Ελλάδος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Roche δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση αυτής της σελίδας με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες μπορεί να μην είναι σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε έγκυρη νομική διαδικασία, κανονισμό, εγγραφή ή χρήση στη χώρα κατοικίας σας η οποία είναι διαφορετική της Ελλάδος. Πρόσβαση αυτού του δικτυακού τόπου έξω από την Ελλάδα γίνεται με δική σας ευθύνη.


Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, όπου απαγορεύεται από το νόμο, είναι άκυρη.


Όλα τα κείμενα, γραφικά και έργα τέχνης που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Roche (ή χρησιμοποιούνται από τη Roche κατόπιν παροχής μέσω συμβάσεων ή άλλως των κατάλληλων δικαιωμάτων και αδειών απο τους τρίτους δικαιούχους ) και προστατεύονται από τους διεθνής και ομοσπονδιακούς νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτείων. Τυχόν αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Αίτηση για άδεια αναπαραγωγής οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτό την ιστοσελίδα θα πρέπει να απευθύνεται στον υπεύθυνο ιστοσελίδας (webmaster)

Τα ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK ACTIVE, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK COMPASS, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK DIRECT TO YOU, ACCU-CHEK INNER CIRCLE, ACCU-CHEK LINKASSIST, ACCU-CHEK MULTICLIX, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK NANO SMARTVIEW, ACCU-CHEK PREFERRED SAVINGS, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SMARTVIEW, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK TENDER, ACCU-CHEK TESTING IN PAIRS, ACCU-CHEK TO, ADVANTAGE, CAMIT, COMBO, COMFORT CURVE, FASTCLIX, RAPID-D, SOFTCLIX, και ULTRAFLEX είναι εμπορικά σήματα της Roche


Οποιδήποτε άλλα ονόματα προϊόντων και  εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους


Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή η κακή χρήση οποιουδήποτε από αυτά τα σήματα. Τίποτα από όσα περιέχονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οτι μεταφέρει ή παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα σε  ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή σε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα της Roche ή οποιουδήποτε τρίτου.


Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Η Roche μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε τμήματα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αν στην απόλυτη κρίση της  πιστεύει, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση αυτών των Όρων Χρήσης ή για την εξυπηρέτησή της.